Dossier inkoopmacht

 

U kunt hier het dossier ‘inkoopmacht’ volgen. Zoals u wellicht weet is dit een onderwerp dat het Verbond Nederlandse Tussenpersonen al enige jaren bezighoudt, naar aanleiding van onder andere acties van het groot winkelbedrijf, zoals plotselinge aanpassing van haar inkoopvoorwaarden, kortingen ten behoeve van een ‘groeipand’. Omdat de leveranciers – en dus ook de agent – afhankelijk zijn van grotere afnemers, konden zij haast niet anders dan in te stemmen met deze nieuwe condities die veelal veel slechter waren voor de leverancier.

Het VNT wil dat haar leden een eerlijke kans op de vrije markt moeten hebben. Kleine bedrijven moeten tegenwicht kunnen bieden. Hierdoor verbetert de marktpositie van deze kleine leveranciers en aanbieders en kan meer aandacht uitgaan naar innovatie. Samen met andere branche organisaties zoals MKB Nederland, Modint en FGHS probeert het VNT dit onderwerp hoog op de politieke agenda te krijgen. 

Inkoopmacht houdt in dat grote klanten een sterke onderhandelingspositie hebben. Daarmee hebben ze macht over de leverancier bij wie ze inkopen. De klant eist bijvoorbeeld dat de leverancier de inkoopprijs verlaagt, of de productie verhoogt. Zie ook www.rijksoverheid.nl/inkoopmacht

UPDATE MAART 2013: Betalingstermijnen nu wettelijk vastgelegd

Het dossier inkoopmacht kent u. Het VNT en de NVKT strijden al jaren voor een eerlijke regelgeving met betrekking tot betalingstermijnen. Grootwinkelbedrijven bedingen soms wel 180 dagen. Dit zal zo goed als zeker niet meer mogelijk zijn. Dank zij Europese regelgeving wordt de positie van het MKB bedrijf eindelijk verbeterd. Onze lobby heeft dus vruchten afgeworpen!

Sinds 16 maart 2013 gelden de volgende spelregels:

Spreekt men niets af, dan geldt in beginsel een betalingstermijn van 30 dagen van uw factuur. Wil men iets anders afspreken – door middel van een overeenkomst, inkoop of verkoopvoorwaarden – dan mag de betalingstermijn maximaal 60 dagen bedragen.

Dit is goed nieuws voor u, de agent of importeur en of uw leverancier en uw principaal. De cashflow wordt daardoor verbeterd en de agent zal daardoor eerder zijn geld krijgen.. De inkoopmacht van het grootwinkelbedrijf wordt hierdoor aan banden gelegd en dit is dus goed nieuws voor de keten!

Partijen kunnen soms nog wel van deze 60 dagen afwijken – een langere termijn - maar dan moet deze afspraak ‘niet onbillijk' zijn en in het contract of algemene voorwaarden worden opgenomen.

In uw situatie zal een langere termijn dan 60 dagen vrijwel altijd erg nadelig zijn en kunt u de contractspartij dus houden aan een termijn van 30-60 dagen.

 

UPDATE FEBRUARI 2012
Het TISCO eindrapport "Eerlijk, scherp en betrouwbaar. Een interactieve verkenning naar ijkpunten voor eerlijk zaken doen en effectieve conflictoplossing'' kunt u hier downloaden. De Eerste en Tweede Kamer zijn geinformeerd over de stand van zaken rondom een gedragscode eerlijke handelspraktijken en over de bevindingen van TISCO. De stukken zijn hier te vinden.


Meer informatie, kijk hier:

Januari 2012
De Bijenkorf stuurt een brief naar haar leveranciers met het bericht dat de betalingstermijn aangepast wordt naar 30 dagen, ECHTER het kortingspercentage (uiteenlopend van 4,5% tot 7,5%) blijft stand houden. Wat vindt u ervan? Stuur uw reactie naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

September 2011
Onderzoeksinstituut TISCO (verbonden aan de Universiteit van Tilburg) gaat op verzoek van het Ministerie van EL&I dit najaar het traject "Naar een Gedragscode eerlijke handelspraktijken(?)" begeleiden. Begin oktober worden er twee bijeenkomsten (focusgroepen) georganiseerd voor afnemers en leveranciers. Voor individuele afnemers en leveranciers wordt er een online enquete ontwikkeld. In november wordt er een mini-conferentie georganiseerd.

 

- oktober 2010, Brief van minister van Economische Zaken aan Eerste Kamer over problematiek         
- december 2009, Persbericht Modint: Strijd tegen inkoopmacht gaat een nieuwe fase in
- december 2009, Brief van MKB Nederland aan Vaste Kamercommissie EZ m.b.t. wetsvoorstel
- november 2009, Brief van Minister EZ aan de Tweede Kamer: reactie op rapport Langman
- november 2009, Onderzoeksrapport Inkoopmacht EIM
- juli 2009, Brief van MKB Nederland aan minister Van der Hoeven van EZ, inzake onderzoek NMa
- mei 2009, Antw Minister EZ op brf branche organisaties inz misbruik inkoopmacht
- april 2009, Brief branche organisaties aan Minister EZ inz misbruik inkoopmacht
 


In het najaar van 2009 is een uitgebreid rapport verschenen van EIM, een onderzoeksbureau voor bedrijf en beleid en dat is gepresenteerd aan de Economische zaken en VNO/NCW. Donderdag 4 maart is er een hoorzitting geweest van de vaste Kamercommissie van de tweede kamer over dit onderwerp. De hoorzitting was openbaar, diverse branches organisaties waaronder het VNT waren hierbij aanwezig.

 

Lees verder

Website laten maken door Websitesvoormkb-ers.nl